Financiën

 • Verlaging van Gemeentelijke kosten
 • Alleen sluitende begrotingen
 • Geen onnodige projectkosten
 • Iedereen een leefbaar inkomen
 • Het niet overschrijden van de begroting

Werk en economie

 • Streven naar voldoende werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Gezond financieel klimaat
 • Balans tussen economie en ecologie
 • Verbetering voorzieningenniveau
 • Betrouwbare firma's voor werkzaamheden

Zorg en inkomsten 

 • Kwaliteit van onze samenleving verhogen
 • Het behouden van banen voor senioren
 • Goede samenwerking met zorginstanties
 • De zorg dicht bij huis
 • Laagdrempelig zorgloket
 • Actieve aandacht voor jongeren
 • Gezond leven
 • Meer geld voor WMO

Samenleving

 • Verminderen van terugloop inwoners Beek
 • Steun voor verbetering woonomgeving
 • Versterking kleine kernen
 • Zorg voor een goede dagopvang
 • Sportvoorzieningen voor iedereen
 • Inspraak voor iedereen voor relevante voorzieningen. 

Wonen

 • Levensbestendige en betaalbare woningen
 • Starters en ouderen woningen
 • Budget voor leningen voor iedereen
 • Geen bijdrage commerciële bouwactiviteiten

Openbare ruimte en veiligheid

 • Sport en spel voor iedereen
 • Sociale en veilige leefomgeving
 • Terug dringen criminaliteit
 • Handhaving
 • Permanente politiepost