Sociaal Belang Beek

 voor iedereen

Fractieleider

Mathieu Schraven 

Hallo inwoners van Gemeente Beek.

Ik ben Mathieu Schraven, woonachtig in Neerbeek, getrouwd met Dianne en samen hebben we een zoon Kevin. Sinds 1 augustus 2018 ben ik raadslid en was ik fractieleider voor Senioren Belang Beek. Ik spreek in de verleden tijd aangezien er een naamsverandering heeft plaatsgevonden, namelijk Sociaal Belang Beek. SBB is er voor u en met u.
SBB behartigt de belangen voor ALLE Beekse burgers zowel jong en oud, zonder jeugd heeft Beek geen toekomst. Dit betekent natuurlijk niet dat we de ouderen onder ons vergeten.

Wij staan voor:

  • eerlijkheid, 
  • openheid en 
  • vertrouwen.

Samen met u willen wij werken aan het welzijn en de welvaart in onze gemeente.
Via social media zoals Facebook, echter ook via onze website, de lokale krant en de Nuutsbaeker willen wij u op de hoogte houden waar we mee bezig zijn, hoe de vorderingen lopen en wat we besloten hebben. Heeft u behoefte aan een gesprek, of heeft u klachten of opmerkingen; ik sta voor u klaar!

Lijkt het u leuk of voelt u zich geroepen om samen met ons, onze doelen te verwezenlijken sluit u zich dan bij ons aan.
Wij zoeken leden om onze fractie te versterken op alle gebieden.
Neem contact met ons op: secretariaatsbb@gmail.com
Website: www.sociaalbelangbeek.nl
Facebook: Sociaal Belang Beek

Met vriendelijke groet,
Mathieu Schraven

Ons Team

Mathieu Schraven

Fractieleider


Raadslid/
Commissielid Bestuurszaken

Bianca Stijnen

Secretaris/ Penningmeester

Commissielid Inwonerszaken

Ruud Paquay

Voorzitter


Commissielid          Grondgebiedzaken


Danny Tummers

Lid

Ruud Hornesch

Lid

Dianne Schraven-Golsteijn

Lid

René Muurmans

Fractielid
Oprichter SBB

Roel Hoogeboom

Oprichter SBB
Ondersteunend en adviserend lid

Cor Vorstenbosch

Oprichter SBB
*overleden  06-04-2021